Ostatní    - T - C - CE - D - DE -

 

podmínky výcviku jednotlivých skupin jsou specifické , proto výcvik provádíme pouze po domluvě,

případně Vám zprostředkujeme možnost uvedené skupiny získat u partnerů

 

 

    T – traktor - řidičské oprávnění od 17-ti let 

 • opravňuje k řízení traktorů a pracovních strojů samojízdných;k motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo

               

        Podmínky nástupu do kurzu:

 • věk min. 16 let
 • případně řidičské oprávnění sk. B (menší počet hodin výcviku)
 • zdravotní způsobilost - potvrzuje lékař
 • v ČR ,bydliště, zaměstnání ,studium ,podnikání
 • věk do 18 let -  písemný souhlas zákonného zástupce  

 

        Průběh kurzu:

 • teorie - individuálně dle zákona
 • praxe - zdravověda + údržba  vozidla -individuálně dle zákona
 • Jízdy - 10 až  21  hodin - dle zákona

 

        Délka výcviku:

 • po domluvě

 

        Závěrečná zkouška:    odkaz :Závěrečné zkoušky

 • Test  + Jízda

 

 

 

 

    C – nákladní automobil - řidičské oprávnění od 21  let 

 • motorová vozidla s výjimkou traktorů , jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,
 • opravňuje k řízení vozidel zařazených do skupiny C1

                  

        Podmínky nástupu do kurzu:

 • věk min. 18 let - pouze na vyjímku - domluva 
 • věk min. 21 let
 • žadatel vlastní řidičské oprávnění sk. B 
 • zdravotní způsobilost - potvrzuje lékař
 • v ČR ,bydliště, zaměstnání ,studium ,podnikání

 

        Průběh kurzu:

 • teorie - 12 hodin
 • praxe - 4 hodiny zdravovědy  - 4 hodiny údržby  vozidla 
 • Jízdy - 18 hodin 

 

        Délka výcviku:

 • po domluvě

 

        Závěrečná zkouška:    odkaz :Závěrečné zkoušky

 • Test 
 • Konstrukce vozidla - ústně u vozidla
 • Jízda

 

 

 

 

    CE – přívěs za nákladní automobil

 

 • jízdní soupravy složené z nákladního vozidla sk.C a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg
 • Skupina CE opravňuje k řízení vozidel zařazených do skupiny B+E , C1+E
 • Skupina CE opravňuje k řízení vozidel zařazených do skupiny D+E, pokud má držitel řidičské oprávnění pro skupinu D

                

        Podmínky nástupu do kurzu:

 • věk min. 18 let - pouze na vyjímku - domluva 
 • věk min. 21 let
 • žadatel vlastní řidičské oprávnění sk. C 
 • zdravotní způsobilost - potvrzuje lékař
 • v ČR ,bydliště, zaměstnání ,studium ,podnikání

 

        Průběh kurzu:

 • teorie - 6 hodin
 • praxe - 2 hodiny zdravovědy  - 2 hodiny údržby  vozidla 
 • Jízdy -  8 hodin 

 

        Délka výcviku:

 • po domluvě

 

        Závěrečná zkouška:    odkaz :Závěrečné zkoušky

 • Test 
 • Konstrukce vozidla - ústně u vozidla
 • Jízda

 

 

 

 

    C – nákladní automobil - řidičské oprávnění od 21  let 

 • motorová vozidla s výjimkou traktorů , jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,
 • opravňuje k řízení vozidel zařazených do skupiny C1

                  

        Podmínky nástupu do kurzu:

 • věk min. 18 let - pouze na vyjímku - domluva 
 • věk min. 21 let
 • žadatel vlastní řidičské oprávnění sk. B 
 • zdravotní způsobilost - potvrzuje lékař
 • v ČR ,bydliště, zaměstnání ,studium ,podnikání
 • věk do 18 let -  písemný souhlas zákonného zástupce  

 

        Průběh kurzu:

 • teorie - 12 hodin
 • praxe - 4 hodiny zdravovědy  - 4 hodiny údržby  vozidla 
 • Jízdy - 18 hodin 

 

        Délka výcviku:

 • po domluvě

 

        Závěrečná zkouška:    odkaz :Závěrečné zkoušky

 • Test 
 • Konstrukce vozidla - ústně u vozidla
 • Jízda

 

 

 

 

    D – autobus - řidičské oprávnění od 24  let 

 • motorová vozidla s více než 8-mi  místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,
                    

        Podmínky nástupu do kurzu:

 • věk min. 24 let
 • žadatel vlastní řidičské oprávnění sk. B  nebo C
 • zdravotní způsobilost - potvrzuje lékař
 • v ČR ,bydliště, zaměstnání ,studium ,podnikání

 

        Průběh kurzu:

 • teorie -  individuálně dle zákona
 • praxe -  individuálně dle zákona  
 • Jízdy - 14 až 30 hodin dle zákona 

 

        Délka výcviku:

 • po domluvě

 

        Závěrečná zkouška:    odkaz :Závěrečné zkoušky

 • Test 
 • Konstrukce vozidla - ústně u vozidla
 • Jízda

 

 

 

 

    DE – přívěs za autobus - řidičské oprávnění od 24  let 

 • motorová vozidla s více než 8-mi místy k sezení kromě místa řidiče a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg

         

        Podmínky nástupu do kurzu:

 • věk min. 24 let
 • žadatel vlastní řidičské oprávnění sk. D
 • zdravotní způsobilost - potvrzuje lékař
 • v ČR ,bydliště, zaměstnání ,studium ,podnikání

 

Protože skupina DE se uděluje automaticky získáním rozšíření z C na C+E pro držitele skupiny D, tak se samostatný výcvik z ekonomických důvodů neprovádí - případně po domluvě >>> odkaz : Kontakt