Rozšíření na      - A2 - A - BE

  

 

 mám  A1 chci  >>>  A2 – Motocykl - řidičské oprávnění od 18-ti let 

   

 • motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem.

 

        Řidičské oprávnění skupiny A2 opravňuje také k řízení

 •  vozidel zařazených do skupin AM , A1

 

        Podmínky pro udělení oprávnění:

 • žadatel je nejméně 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A1 

 

        Podmínky nástupu do kurzu:

 • v den zkoušky prokazatelně vlastnit řidičské oprávnění sk.A1 min. 2 roky
 • věk min. 17 let
 • zdravotní způsobilost - potvrzuje lékař
 • v ČR ,bydliště, zaměstnání ,studium ,podnikání
 • věk do 18 let -  písemný souhlas zákonného zástupce  

 

        Průběh kurzu:

 • předpokladem,  je že ovládáte jízdu na motocyklu
 • teorie -  0 hodin
 • praxe - 0 hodin zdravovědy  - 0 hodin údržby vozidla 
 • Jízdy - domluvíme si jednu jízdu v rozsahu 45 minut  pro seznámení s motocyklem

 

        Délka výcviku:

 •  po domluvě - cca- 1-2 týdny  s ohledem na počasí

 

        Závěrečná zkouška:    odkaz :Závěrečné zkoušky

 •  pouze  Jízda - zkouška testem se neprovádí 

 

         

 

 

 mám  A2 chci  >>>  A – Motocykl - řidičské oprávnění od 20-ti let

   

 • motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj
 • tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW .

 

        Řidičské oprávnění skupiny A opravňuje také k řízení

 • vozidel zařazených do skupin AM , A1, A2
 • čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg

 

        Podmínky pro udělení oprávnění:

 • žadatel je nejméně 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A2

 

        Podmínky nástupu do kurzu:

 • v den zkoušky prokazatelně vlastnit řidičské oprávnění sk.A2 min. 2 roky
 • věk min. 19 let
 • zdravotní způsobilost - potvrzuje lékař
 • v ČR ,bydliště, zaměstnání ,studium ,podnikání 

 

        Průběh kurzu:

 • předpokladem,  je že ovládáte jízdu na motocyklu 
 • teorie -  0 hodin
 • praxe - 0 hodin zdravovědy  - 0 hodin údržby vozidla 
 • Jízdy - domluvíme si jednu jízdu v rozsahu 45 minut  pro seznámení s motocyklem

 

        Délka výcviku:

 •  po domluvě - cca- 1-2 týdny  s ohledem na počasí

 

        Závěrečná zkouška:    odkaz :Závěrečné zkoušky

 •  pouze  Jízda - zkouška testem se neprovádí  

 

 

 

 

 mám  B chci  >>>  BE – přívěs za osobní automobil - řidičské oprávnění od 18-ti let

   

 • Do skupiny BE jsou zařazeny jízdní soupravy složené z motorového vozidla skupiny B (s výjimkou motocyklů, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg

 

        Podmínky nástupu do kurzu:

 • vlastnit řidičské oprávnění sk.B
 • věk min. 18 let
 • zdravotní způsobilost - potvrzuje lékař
 • v ČR ,bydliště, zaměstnání ,studium ,podnikání 

 

        Průběh kurzu:

 • teorie -  7 hodin
 • praxe - 2 hodiny zdravovědy  - 2 hodiny údržby vozidla 
 • Jízdy -  8 hodin

 

        Délka výcviku:

 •  po domluvě - cca.  1 měsíc

 

        Závěrečná zkouška:    odkaz :Závěrečné zkoušky

 •  test  +  jízda