Přihlášení

Pro přihlášení do autoškoly stáhněte tyto dokumenty  a vyplňte podle pokynů

 

 - žádost o přijetí

 

 - potvrzení lékař

 

Na razítku lékaře musí být čitelné jméno lékaře (strojem,tiskacím písmem). Dále musí být na razítku uvedena odbornost lékaře "praktický lékař". Podle zákona č. 361/2000 Sb. smí Vaši žádost potvrdit registrující praktický lékař, lékař zařízení závodní preventivní péče nebo kterýkoli praktický lékař.

 

Pokud máte vyplněnou žádost a potvrzený posudek o zdravotní způsobilosti kontaktujte nás abychom si domluvili veškeré podrobnosti spojené  se  abychom aaba        zahájením Vaší výuky. - tel. 728 828 828 , případně : Kontakt