Přihlášení

Pro přihlášení do autoškoly stáhněte tyto dokumenty  a vyplňte podle pokynů

 

Přihláška do autoškoly.pdf

 

Potvrzení lékař.pdf

 

Na razítku lékaře musí být čitelné jméno lékaře (strojem,tiskacím písmem). Dále musí být na razítku uvedena odbornost lékaře "praktický lékař". Podle zákona č. 361/2000 Sb. smí Vaši žádost potvrdit registrující praktický lékař, lékař zařízení závodní preventivní péče nebo kterýkoli praktický lékař.

 

 

Pokud máte vyplněnou žádost a potvrzený posudek o zdravotní způsobilosti kontaktujte nás abychom si domluvili veškeré podrobnosti spojené  se  abychom aaba        zahájením Vaší výuky. - tel. 728 828 828 , případně : Kontakt