Závěrečné zkoušky

Závěrečná zkouška se zpravidla skládá z přezkoušení na počítači - TEST  a z praktické jízdy dané skupiny vozidla

 

Žák , který se již blíží ke konci výuky a výcviku se může předběžně informovat o termínu závěrečných zkoušek

Závazně autoškola nahlásí k závěrečné zkoušce žáka , který:

 • ukončil výuku a výcvik dle zákona
 • odevzdal průkaz žáka zpět autoškole
 • doplatil cenu kurzu , případně další poplatky
 • napsal minimálně 40 testů na Prospěl v aplikaci www.autoskola-testy.cz

 

Den zkoušek

Zkoušky začínají v 8:00 hodin na Odboru dopravy v Jaroměři.

sraz žáků je v 7.45 hodin v Pasáží J.Žáka ( na náměstí v Jaroměři )

 

s sebou každý žák přinese:

 • OP, případně doklad totožnosti, kde je vyznačeno bydliště na území ČR
 • ŘP, pokud vlastní
 • 700,-Kč správní poplatek Městskému úřadu

 

Na Odboru dopravy si pověřený zkušební komisař od autoškoly přebere žádosti žadatelů a další organizaci zkoušky řídí on. Po zkontrolování občanských a u někoho (kdo si rozšiřuje ŘO) i řidičských průkazů se přistupuje k vlastnímu provádění zkoušek:

 • test na PC z pravidel provozu a zdravotní přípravy - 25 otázek (minimum 43 bodů, maximum 50 bodů)
 • zkouška z praktické jízdy

 

Zkouška z praktické jízdy 

žák prokazuje následující znalosti a dovednosti : ( výňatek ze zákona )

 

První část zkoušky

 • před zahájením jízdy prověřit stav pneumatik, osvětlení vozidla a směrových světel, zvukového výstražného zařízení, funkčnost řízení a brzd, čelního skla, stěračů, provozních kapalin, přístrojové desky a funkčnost sdělovačů, přizpůsobit si sedadlo do správné polohy, přizpůsobit si zpětná zrcátka, zapnout si bezpečnostní pás a ověřit, že jsou zavřeny všechny dveře,
 • následně nastartovat motor a provést plynulé rozjetí vozidla (v průběhu zkoušky provést rozjezd do kopce a z kopce), couvat se zatáčením vlevo i vpravo, zabrzdit vozidlo na přesnost zastavení, zaparkovat vozidlo a opustit parkovací prostor, zajet k obrubníku a vyjet od něho, objet stojící vozidla a překážky.

 

Druhá část zkoušky

    všechny skupiny :

 • schopnost ovládání motorového vozidla v podmínkách provozu na pozemních komunikacích, zejména zachování správného směru jízdy, řízení s ohledem na snížení spotřeby paliva a emisí, zrychlení vozidla až na vhodnou rychlost a udržování této rychlosti i během řazení jednotlivých rychlostních stupňů, vjetí do křižovatky a její bezpečné projetí, přizpůsobení rychlosti vozidla při odbočování vlevo a vpravo, a pokud možno v omezeném prostoru, přizpůsobení rychlosti vozidla podmínkám provozu na pozemních komunikacích, zařazení se do jiného jízdního pruhu, míjení jedoucího vozidla, zejména v zúžených prostorech, dodržování správné vzdálenosti mezi vozidly v jednotlivých jízdních pruzích, předjíždění v různých situacích, odbočení na křižovatce vlevo i vpravo, odbočení mimo pozemní komunikaci.
 • znalost jízdy na kruhovém objezdu, přejíždění železničního úrovňového přejezdu, jízdy podél zastávek tramvají, autobusů a trolejbusů, přejíždění přechodů pro chodce, jízdy s kopce a do kopce při velkém podélném sklonu, vjezd na dálnici nebo výjezd z dálnice nebo silnice pro motorová vozidla, zařazení do pruhu s rychleji jedoucími vozidly, přejezd do pruhu s pomaleji jedoucími vozidly, pokud jsou takové dopravní situace v místě konání zkoušky dostupné,

 

  

Hodnocení

 

Při každé dopravní situaci v rámci zkoušky musí žadatel o řidičské oprávnění prokázat bezpečné ovládání vozidla. Chyby v řízení nebo nebezpečné vedení bezprostředně snižující bezpečnost výcvikového vozidla, jeho osádky nebo jiných účastníků provozu vozidel na pozemních komunikacích se hodnotí stupněm „neprospěl“ bez ohledu na to, zda zkušební komisař nebo učitel výcviku zasáhnou (verbálně nebo přímo) do ovládacích prvků vozidla.

 

 

Výše poplatků Obecnímu úřadu:

Od 1.7.2006 je závěrečná zkouška podle § 39a zákona č.247/2000 Sb.,v platném znění, zpoplatněna.

Popis Cena
Zkouška z odborné způsobilosti – první 700
Opakovaná zkouška z praktické jízdy 400
Opakovaná zkouška z ovládání a údržby vozidel 200
Opakovaná zkouška z předpisů o provozu 100

 

Poplatek za Opakovanou zkoušku autoškole : viz ceník služeb