Základní výcvik      -  B - AM - A1 - A2 - A -

     

 

    B – Osobní automobil - řidičské oprávnění od 18-ti let 

 

 • motorová vozidla s výjimkou motocyklů, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg.

       

         Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje také k řízení

 • vozidel zařazených do skupiny AM
 • vozidel zařazených do skupiny A1 s automatickou převodovkou
 • vozidel zařazených do skupiny B1
 • tříkolových vozidel zařazených do skupiny A , pokud dosáhl věku 21 let

            

        Podmínky nástupu do kurzu:

 • věk min. 17 let
 • zdravotní způsobilost - potvrzuje lékař
 • v ČR ,bydliště, zaměstnání ,studium ,podnikání
 • věk do 18 let -  písemný souhlas zákonného zástupce  

 

        Průběh kurzu:

 • teorie - 12 hodin
 • praxe - 4 hodiny zdravovědy - 2 hodiny  údržby  vozidla
 • Jízdy - 28 hodin jízd - z toho 2 hodiny nácviku ovládání na trenažéru

 

        Délka výcviku:

 • cca. 2- 3 měsíce - po domluvě

 

        Závěrečná zkouška:    odkaz :Závěrečné zkoušky

 • Test  + Jízda

 

 

    AM – Motocykl - řidičské oprávnění od 15-ti let 

 

 • motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1 a  to:
 • dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW
 • tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW
 • čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW

        

        Podmínky nástupu do kurzu:

 •  věk min. 14 let
 • zdravotní způsobilost
 • v ČR ,bydliště, zaměstnání ,studium ,podnikání
 • věk do 18 let písemný souhlas zákonného zástupce
 • věk do 15 let písemný souhlas zákonného zástupce  !! OVĚŘENÝ !!

 

        Průběh kurzu:

 • teorie - 12 hodin
 • praxe - 4 hodiny zdravovědy
 • Jízdy - 13 hodin jízd - z toho 2 hodiny nácviku ovládání na trenažéru

 

        Délka výcviku:

 • cca. 1 - 2 měsíce - po domluvě s ohledem na počasí

 

        Závěrečná zkouška:    odkaz :Závěrečné zkoušky

 • Test  + Jízda

 

 

    A1 Motocykl - řidičské oprávnění od 16-ti let 

 

 • lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3
 • tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW

 

        Řidičské oprávnění skupiny A1 opravňuje také k řízení

 • čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW, s hmotností v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 cm3
 • Skupina A1 opravňuje k řízení vozidel zařazených do skupiny AM

 

        Podmínky nástupu do kurzu:

 • věk min. 15 let
 • zdravotní způsobilost - potvrzuje lékař
 • v ČR ,bydliště, zaměstnání ,studium ,podnikání
 • věk do 18 let - písemný souhlas zákonného zástupce 

 

        Průběh kurzu:

 • teorie - 12 hodin
 • praxe - 4 hodiny zdravovědy  - 1 hodina údržby vozidla 
 • Jízdy - 13 hodin jízd - z toho 2 hodiny nácviku ovládání na trenažéru

 

        Délka výcviku:

 • cca. 1 - 2 měsíce - po domluvě s ohledem na počasí

 

        Závěrečná zkouška:    odkaz :Závěrečné zkoušky

 • Test  + Jízda 

 

 

    A2 – Motocykl - řidičské oprávnění od 18-ti let 

 

 • motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem.

 

        Řidičské oprávnění skupiny A2 opravňuje také k řízení

 •  vozidel zařazených do skupin AM , A1

 

        Podmínky pro udělení oprávnění:

 • věk 18 let – základní výcvik na motocyklu s omezením výkonu do 35 Kw

 • věk 18 let - pokud je žadatel nejméně 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A1 – doplňovací zkouška >>> odkaz : Rozšíření na.........-A2-A-BE-

 

        Podmínky nástupu do kurzu:

 • věk min. 17 let
 • zdravotní způsobilost - potvrzuje lékař
 • v ČR ,bydliště, zaměstnání ,studium ,podnikání
 • věk do 18 let -  písemný souhlas zákonného zástupce 

 

 

        Průběh kurzu:

 • teorie - 12 hodin
 • praxe - 4 hodiny zdravovědy  - 1 hodina údržby vozidla 
 • Jízdy - 13 hodin jízd - z toho 2 hodiny nácviku ovládání na trenažéru

 

        Délka výcviku:

 • cca. 1 - 2 měsíce - po domluvě s ohledem na počasí

 

        Závěrečná zkouška:    odkaz :Závěrečné zkoušky

 • Test  + Jízda 

 

         

    A Motocykl - řidičské oprávnění od 20, 21, 24 let (viz níže)

 

 • motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj
 • tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW .

 

        Řidičské oprávnění skupiny A opravňuje také k řízení

 • vozidel zařazených do skupin AM , A1, A2
 • čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg

        

         Podmínky pro udělení oprávnění:

 • věk 24 let – základní výcvik na motocyklu bez omezení výkonu

 • věk 21 let, pokud je řidičské oprávnění omezeno jen na tříkolová motorová vozidla

 • věk 20 let - pokud je žadatel nejméně 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A2 – doplňovací zkouška >>> odkaz : Rozšíření na.........-A2-A-BE-

        

        Podmínky nástupu do kurzu

 • věk min. 23 let

 • zdravotní způsobilost - potvrzuje lékař

 • v ČR ,bydliště, zaměstnání ,studium ,podnikání

 

        Průběh kurzu:

 • teorie - 12 hodin
 • praxe - 4 hodiny zdravovědy  - 1 hodina údržby vozidla 
 • Jízdy - 13 hodin jízd - z toho 2 hodiny nácviku ovládání na trenažéru

 

        Délka výcviku:

 • cca. 1 - 2 měsíce - po domluvě s ohledem na počasí

 

        Závěrečná zkouška:    odkaz :Závěrečné zkoušky

 • Test  + Jízda